Obsah,
Vypůjčení robotického vysavače Neato až na 10 dní ZDARMA!

Získejte reálnou zkušenost s robotickým vysavačem ve vlastní domácnosti. Nejlépe tak poznáte, jak důkladně vysavač pracuje, kolik těžké práce za Vás udělá a kolik pohodlí a volného času Vám přinese.

Nezaplatíte ani korunu. Vysavač Vám zdarma doručíme i odvezeme prostřednictvím kurýrní služby.

Abychom měli jistotu, že nám vysavač vrátíte, uhradíte vratnou kauci ve výši 10 000 Kč, kterou Vám nejpozději do 10 pracovních dní po vrácení vysavače převedeme zpět na Váš účet. Za případné poruchy, poškození nebo poškrábání nenesete žádnou zodpovědnost.

Máte zájem? Vyplňte nezávaznou objednávku a my se Vám ozveme.

Děkujeme, tým Neato

01. Osobní údaje

02. Ostatní údaje

Dohoda o výpůjčce věci, robotického vysavače

1. Zájemce, dále jen "Vypůjčitel" si vybere model vysavače a sdělí firmě Top Robotics s.r.o., dále jen "Půjčitel", adresu pro doručení vypůjčené věci.

2. Půjčitel vystaví Vypůjčiteli proforma fakturu pro platbu vratné kauce.

3. Půjčitel se zavazuje, že nebude Vypůjčiteli účtovat žádný poplatek za přepravu vypůjčené věci nebo za platbu dobírkou.

4. Za vypůjčenou věc zaplatí Půjčitel vratnou kauci ve výši 10 000 Kč na základě proforma faktury vystavené Vypůjčitelem. Platba vratné kauce je možná předem převodem z účtu nebo dobírkou při převzetí vypůjčené věci.

5. Půjčitel se zavazuje vysavač předat Vypůjčiteli ve stavu způsobilém k řádnému užívání.

6. Vypůjčitel je na základě této dohody oprávněn vysavač bezplatně užívat po dobu 10 kalendářních dní, a to výhradně v souladu s návodem k použití. Vypůjčitel není oprávněn přenechat vysavač k užívání jiné osobě nebo subjektu.

7. V případě prodlení s vrácením vysavače zaplatí Vypůjčitel smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý i započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na případnou náhradu škody.

8. Vypůjčitel je povinen vysavač chránit před poškozením, ztrátou a zničením. Vypůjčitel je povinen vysavač vrátit ve stavu, v jakém jej přijal - vyčištěný, s příslušenstvím a v původním kompletním obalu.

9. V případě vrácení poškozeného, ale kompletního balení vysavače, nemá Půjčitel nárok na náhradu škody.

10. V případě vrácení nekompletního balení vysavače má Půjčitel nárok na náhradu škody.

11. Po dohodě nebo po uplynutí 10 kalendářních dní od doručení vysavače sjedná Půjčitel Vypůjčiteli na své náklady kurýra, který u Vypůjčitele vysavač vyzvedne.

12. Půjčitel je povinen neprodleně po přijetí vypůjčené věci vrátit kauci na účet Vypůjčitele, nejpozději do 10 pracovních dní.

13. V případě, že se Vypůjčitel rozhodne pro zakoupení nového vysavače, oznámí to Půjčiteli. V tomto případě se Půjčitel zavazuje, že po obdržení vypůjčené věci vystaví neprodleně Vypůjčiteli řádný daňový doklad ve výši kupní ceny požadovaného zboží. Vratná kauce 10 000 Kč bude započtena vůči vystavenému daňovému dokladu a Vypůjčitel uhradí rozdíl převodem nebo dobírkou při převzetí zakoupeného zboží.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace